Styrelse

Viljan Brittatorp

 

Styrelse

 

Ordförande: Kenneth Gustavsson

 

Vice Ordförande: Kent Engström

 

Sekreterare: Peter Tillström

 

Kassör: Mikael Svahn

 

Ledamot: Lars Andersson